CALB
/
/
/
CALB was Listed on the Hong Kong Stock Exchange

CALB was Listed on the Hong Kong Stock Exchange

  • Categories:Company News
  • Author:
  • Origin:
  • Time of issue:2022-10-17 11:28
  • Views:

(Summary description)

CALB was Listed on the Hong Kong Stock Exchange

(Summary description)

  • Categories:Company News
  • Author:
  • Origin:
  • Time of issue:2022-10-17 11:28
  • Views:
Information

 

 

On 6th October,CALB was listed on the Main Board of the Hong Kong Stock Exchange under the stock exchange code "3931.HK".

Scan the QR code to read on your phone

Phone Number

0086 519 68903688 662140

Changzhou Jiangsu

Xiamen Fujian

Chengdu Sichuan

Wuhan Hubei

Hefei Anhui

Jiangmen Guangdong

EWM
Copyright:2019 CALB All Rights Reserved